TrAP

Stedsfrie lesninger

År: 2017

Dato: 24. mai

Kategori: Litteratur

Sted: Oslo

Visningssted: Kunstnernes hus

Seminaret Stedsfrie lesninger er en invitasjon til å lese afrikanske forfattere uavhengig av deres opprinnelsesland. Bloggeren, journalisten og litteraturviteren, Ainehi Edoro kommer til Oslo for seminaret på Kunstnernes hus.

Les mer

År: 2017

Dato: 24. mai

Kategori: Litteratur

Sted: Oslo

Visningssted: Kunstnernes hus

Samarbeidspartner

  • Solum Forlag

Ainehi Edoro - Unlocated Readings (Kunstnernes Hus, Oslo May 24, 2017) from Transnational Arts Production on Vimeo.

Onsdag 24. mai får vi besøk av den afrikanske bloggeren og litteraturviteren Ainehi Edoro fra Marquette University (WI, USA), for å holde et foredrag og en workshop. TrAP har invitert Edoro til å snakke om tendensen i litteraturfeltet til å eksotifisere den afrikanske skjønnlitteraturen, hvordan en først søker de geografiske referansene med tilhørende forventninger, før en vurderer tekstens litterære egenart. For Edoro er dette å redusere forfatterens litterære verdi, til fordel for antropologisk klassifisering. Vi ønsker å invitere til en tverrfaglig bevissthet om hvordan en kulturrelativ lesing av et kunstverk kan komme i veien for forståelse av verkets innhold. Konsekvens er ofte at disse arbeidene ikke får likeverdig vurdering inn mot en felles kunstfaglig historie. Ainehi Edoro vil vektlegge alternativet.

Edoros samtalepartner denne dagen er den norske og sør-afrikanske musikeren Nosizwe. Nosizwe vil først lede en "blind-reading"-sesjon, som oppvarming til Edoros foredrag. Her vil deltakerne få anledning til å møte utdrag av tekster og selv foreslå opphav, før referansen blir kjent. Sesjonen er åpen for en liten gruppe på forhånd påmeldte (15 stykker). I etterkant av Edoros foredrag i auditoriet på Kunstnernes Hus vil hun og Nosizwe ha en samtale og åpne for spørsmål. Til slutt vil Edoro holde en workshop i leseteknikk, med basis i det temaet hun tar opp. Denne er igjen åpen for en liten gruppe på forhånd påmeldte (15 stykker).

Edoro har sin doktorgrad fra Duke University og underviser i et assisterende professoriat ved Marquette University (WI, USA) i global engelskspråklig litteratur. Hun har en aktiv rolle som journalist og formidler av afrikansk litteratur gjennom sitt web-tidsskrift Brittle Paper http://brittlepaper.com. Brittle Paper er mer å regne å regne som en platform på sittt fagfelt, enn som et rent litteraturforum. Som redaktør knytter hun til seg bidragsytere på forskjellig vis og åpner opp diskusjonen om det afrikanske i internasjonal litteratur. Edoro er født i Nigeria og bor i Chicago.

Arrangementet skjer på Kunstnernes Hus i regi TrAP, med Solum Forlag som samarbeidspartner i første del (blind reading).

KUNSTNERNES HUS 24. mai
10.00 "Blind reading" - sesjon i Atelier Felix, for 15 påmeldte
12.00 Ainehi Edoro: How not to talk about African fiction, inkl samtale
14.00 Ainehi Edoro - workshop i leseteknikk i Atelier Felix, for 15 påmeldte

Som underlag - Selv ble vi som arrangører først klar over henne ved å lese denne artikkelen i The Guardian: https://www.theguardian.com/books/2016/apr/06/how-not-to-talk-about-african-fiction Denne artikkelen av Ben Okri snakker inn i samme tema:
https://www.theguardian.com/commentisfree/2014/dec/27/mental-tyranny-black-writers

Arrangementet er gratis. Edoros program vil foregå på engelsk. Påmelding til post@trap.no - spesifiser til hvilken del av programmet det gjelder.

Year: 2017
Category: Litteratur

Samarbeidspartner

  • Solum Forlag