TrAP

Nøkkel til byen

År: 2017, 2016

Sted: Oslo og Akershus

Nøkkel til byen er et program for publikumsutvikling som setter i gang samtaler mellom norske kunst- og kulturinstitusjoner og de gruppene som besøker dem sjeldent

Les mer

År: 2017, 2016

Sted: Oslo og Akershus

Produsent

  • TrAP

Foto

  • PUBspa, 2015

Nøkkelen låser opp dørene begge veier, og er både publikums nøkkel til institusjonene og institusjonenes nøkkel inn til deler av byen der de ellers ikke har mye publikum. I dette prosjektet skaffer vi samarbeidspartnerne våre kunnskap om hvordan de gjør seg mer relevant for nye grupper. På lang sikt er målet vårt å øke antallet kulturarbeidere og kulturbrukere med minoritetsbakgrunn. 

Et viktig premiss for dette prosjektet er at det ikke er minoritetene som trenger hjelp inn til kulturfeltet, men tvert imot kulturfeltet som trenger minoritetsbefolkningens bidrag for å holde seg relevant. Skal den profesjonelle kulturen i Norge hjelpe oss å forstå verden vi lever i, må erfaringene fra personer med minoritetsbakgrunn bli en naturlig del av norsk kulturliv. Klassebakgrunn, kjønn, status og byens delte geografi er viktige faktorer for å forklare hvorfor noen grupper er underrepresentert i dag, og prosjektet tar utgangspunkt i dette fremfor etnisk eller kulturell tilhørighet. 

I en serie workshops inviterer vi deltakere til ulike kunst- og kulturopplevelser, og tar dem med ”bak scenen” til samtaler med kunstnere og ansatte. Tilbakemeldinger fra deltakerne fungerer som en virkelighetssjekk for hvorvidt idealene kulturlivet påstår å forvalte, faktisk oppleves av deres publikum. Møtene med nye publikumsgrupper gir muligheter til å tenke nytt om sin egen virksomhet, som hvilket språk vi bruker, hvordan vi ønsker mennesker velkommen, hva slags informasjon vi tar for gitt, og hvilke tiltak som gjør oss bedre. 

Ved å vise deltakerne de ulike oppgavene, stillingene og fagfeltene som finnes i en kulturinstitusjon håper vi unge deltakere ser flere muligheter når de gjør egne yrkesvalg.

Nøkkel til byen er et flerårig prosjekt der TrAP samarbeider med kunst- og kulturinstitusjoner, skoler, borettslag, bedrifter, organisasjoner og flyktningmottak i Oslo og Akershus. Pilotprosjektet starter høsten 2016. 

Year: 2017, 2016

Produsent

  • TrAP

Foto

  • PUBspa, 2015