TrAP

Om oss

Transnational Arts Production (TrAP) er en uavhengig kunstprodusent og pådriver for økt mangfold i norsk kulturliv. Vi arbeider med kunstnere og prosjekter som krysser grenser, og bringer internasjonal kunst til den norske kunstscenen, innen billedkunst, scenekunst, musikk, film og litteratur.

I løpet av de 11 siste årene har TrAP engasjert mer enn 2000 kunstnere, kuratorer og utøvere fordelt på 179 prosjekter med bakgrunn fra 54 ulike land. Vi jobber for at sammensetningen av kunstnere, utøvere, ledere og publikum skal gjenspeile verden vi lever i, og mener økt bredde og ulik kompetanse er nødvendig for å løfte kvaliteten i kunst og kulturfeltet i Norge.

Som produsent er vi bindeleddet mellom kunstner, visningssted og publikum. Styrken vår ligger i uavhengig programmering og fleksibilitet til å finne rett visningsrom til hvert enkelt prosjekt. Vi samarbeider med kunstnere som har ståsted i flere land, kontinenter eller kulturer, og bruker dette i kunsten sin. Vi arbeider på tvers av sjangre, med kunstnere og utøvere som krysser grenser for sin egen disiplin, tenker nytt og utfordrer det etablerte.

TrAP vil presentere prosjekter som gir nye tanker til kunstfeltet, et steg foran de etablerte institusjonene, og formidle stemmer og perspektiver norsk kunstverden trenger flere av.

Kongens gate 2
0153 OSLO


Åpningstider: Man—tors: 10—16


Tlf. +47 22 41 59 00
E-post post@trap.no

Administrasjon

Hilde Maisey

Daglig leder

hilde(at)trap.no

Frida Rusnak

Formidlingsleder og kommunikasjonsmedarbeider (permisjon 1. feb 2017)

frida(at)trap.no

(+47) 99772534

Cecilie Noreng

Formidlingsleder og kommunikasjonsmedarbeider

cecilie@trap.no

(+47) 94193958

Brynjar Bjerkem

Programsjef

brynjar(at)trap.no

Vibeke Heide

Administrasjonssekretær og regnskapsansvarlig

vibeke(at)trap.no

Styreleder

Margrethe Aaby

Produsent

Nationaltheatret

Styremedlemmer

Alessia Franquillo

Daglig leder

Folkeakademiet TeVeBu


Gunnar O.H. Strand

Skuespiller og produsent

Ingrid Handeland

Direktør

Norsk Publikumsutvikling

Malin Barth

Daglig leder

3,14

Hatem Ben Mansour

Jurist og gründer

Deaddog Management

Varamedlemmer

Niels Righolt

Direktør

CKI

Camara Joof

Frilans rådgiver

Thomas Talawa Prestø

Kunstnerisk leder

Tabanka Dance Ensemble


Miriam Segal 

Musiker

Mirele

Kunstfaglig råd

Nosizwe Baqwa

Musiker

Nadine Constant Ouedraogo

Prosjektleder
Dansens Hus

Stina Högkvist

Kurator

Museet for Samtidskunst


Samarbeidspartnere

TrAP samarbeider med visningssteder over hele landet. Vi arbeider med etablerte institusjoner som Den Norske Opera & Ballett, Nasjonalmuseet, Riksscenen og Stenersenmuseets samt en rekke uavhengige arrangører og scener som Galleri 3,14, Fotogalleriet, Hilmarfestivalen, Film Fra Sør, Rommen scene, Cosmopolite, Black Box, Tromsø Kulturhus og Oslo kunstforening.

TrAP arrangerer årlige dialogmøter og seminarer der vi sammen med ulike organisasjoner og aktører innen norsk kunst- og kulturliv søker å fokusere på relevante temaer på tvers av kunstneriske sjangre. Eksempler på tematikk har vært kulturpolitikk, publikumsarbeid, internasjonalt kultursamarbeid, styrearbeid og mangfoldsledelse.

TrAP mottar driftsstøtte fra Kulturrådet, Akershus Fylkeskommune og Oslo Kommune. Vi mottar prosjektstøtte fra en rekke private stiftelser og offentlige aktører.

Historie

TrAPs grunnlegger Eli Borchgrevink tok initiativ til å starte TAMTAM-nettverket i 1995. Nettverket bestod av arrangører, organisasjoner, institusjoner, artistgrupper og ressurspersoner fra kultur- og organisasjonslivet, og skulle fungere som koordinator mellom de som jobbet med mangfold i norsk kulturliv.Det første store arrangementet var pilotmønstringen Du store verden! - flerkulturell stormønstring i 1998, i samarbeid med frivillighetssektoren, tre uker med turneer over hele landet og i alle kunstdisipliner.

Da mønstringen var over var behovet for en aktør som kunne opprettholde kontakten organisasjoner imellom og initiere samarbeidsprosjekter tydeligere enn noensinne. Dette dannet grunnlaget for Du Store Verden!, formelt etablert som en medlemsbasert forening i 1999, og det som senere skulle bli TrAP.

Neste stormønstring fant sted i 2002, med navn Dialog Asia. Dette året fikk Du Store Verden! sikret finansiering gjennom statsbudsjettet, slik at den kunstneriske virksomheten kunne utvides og prosjekter kunne utvikles året rundt.

Med den nasjonale satsningen Mangfoldsåret i 2008 ble behovet for mangfold i kunst og kulturlivet satt ytterligere på dagsorden. Du Store Verden! hadde en viktig rolle under markeringen, og benyttet oppmerksomheten som fulgte til å styrke den kunstfaglige retningen og øke samarbeidet med kunstfaglige institusjoner og organisasjoner.

I tråd med at norsk kulturliv er blitt mer internasjonalt har vi endret og spisset vår rolle, og har gått fra større vekt på nettverk, møteplasser for bransjen, lobby- og informasjonsarbeid, til hovedvekt på kunstproduksjonene. For å bedre gjenspeile hva vi gjør endret Du Store Verden! navn til Transnational Arts Production (TrAP) i 2011. TrAPs logo fra 2011 er i opprinnelig design gjort av Samir M'kadmi, og endret av Jørn Aagaard i 2014.

TrAP har alltid jobbet for samme mål om et mer mangfoldig kulturliv, og alltid på kunstens egne premisser. Dette gjør vi fordi vi mener kunsten bør gjenspeile verden vi lever i, men også fordi økt bredde og ulik kompetanse er nødvendig for å løfte kvaliteten i kunst- og kulturfeltet. Våre produksjoner gir publikum, kunstnere, kuratorer og kritikere ny kunnskap og nye perspektiver.

Medlemmer i TrAP

Akershus Fylkeskommune –
avd. for regional utvikling
Kim von Arx
Beaivváš Sámi Našunálateáhter
Bergen Global Music Network
Eli Borchgrevink
Cosmopolite
Damini House of Culture
Drammen kommune – Interkultur
Førde Internasjonale Folkemusikkfestival
Hedmark Fylkeskommune
Internasjonalt Marked – Arendal Kommune
Tordis Korvald
Kulturbro forlag
Mirele – Miriam Segal
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur & design
Nationaltheatret
Nord-Trøndelag Fylkeskommune
Nordic Black Theatre
Norsk Folkehjelp
Norsk Musikkråd
Norske Kunstforeninger
Oslo Fine Arts Academy
Oslo Museum – Interkulturelt Museum
Oslo Tangoklubb
Rikskonsertene
Riksscenen
Riksteatret
Samspill International Music Network
Stenersenmuseet
Stiftelsen 3,14
UiO – Kulturhistorisk museum
X-Ray Ungdomskulturhus

For informasjon om medlemsskap kontakt oss på post(at)trap.no

Årsrapporter